ВИХОВНА РОБОТА
 • Опис ДОМу
 • Схема ДОМу
 • Критерії "Кращий клас року"
 • Патріотичне виховання
 • Контакти школи

  Адреса: м.Запоріжжя, вул. Парамонова, 6а 69059

  (061) 769-80-27
  (приймальня)
  school23zp@gmail.com

  Інформує районний відділ міліції

  За ЗОШ №23
  закріплений Інспектор Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції

  ШМАТАЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

  Адреса: м. Запоріжжя, вул. Космічна,40, каб.9, 22
  тел.099-717-40-91

  Електронна адреса ВКМСДГУ МВС області - okmdzp@rambler.ru
  Електронна адреса УКМСДГУ МВС України – ditypolice@mys.qov.ua            БФ «Виктория»
  Реквизиты для зачисления БФ «Виктория»
  Получатель:БФ «Виктория»
  код ЕДРПОУ/ОКПО 24905349
  р/с26005055718754
  ПАТ КБ ПриватБанк
  МФО 313399


  Комунарський районний центр молоді та школярів  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Flag Counter

  Статут ЗОШ №23

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ департаменту освіти і науки,

  Запорізької міської ради

  від 28.11.2016  № 752р

   

  СТАТУТ

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 23 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

   (нова редакція)

   

  м. Запоріжжя

  2016

  І. Загальні положення

   

           1.1.  Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області – це загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, що забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

  1.2. Згідно з рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради народних депутатів від 29.08.1991року №349 «Про створення навчального комплексу безперервної освіти № 23» створено навчальний комплекс безперервної освіти № 23, Статут якого первинно зареєстровано розпорядженням виконавчого комітету Комунарської районної Ради народних депутатів від 26.06.1995 року №117/8-р.

  Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради народних депутатів від 22.04.1999 року № 170/49 назву «Навчальний комплекс безперервної освіти № 23» змінено на «Запорізький навчально-виховний комплекс № 23 Запорізької міської ради Запорізької області».

  Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради  від 28.11.2005 року № 425/42 назву «Запорізький навчально-виховний комплекс № 23 Запорізької міської ради Запорізької області» змінено на «Запорізький навчально-виховний  комплекс  I-III ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області».

          Рішенням Запорізької міської ради від 26.06.2013 року № 28 «Про реорганізацію Запорізького навчально-виховного комплексу № 23 Запорізької міської ради Запорізької області»  Запорізький навчально-виховний комплекс  № 23 Запорізької міської ради Запорізької області перейменовано в Запорізьку загальноосвітню школу I-III ступенів №23 Запорізької міської ради Запорізької області рішенням Запорізької міської ради.

        Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області є правонаступником усіх прав і обов’язків Запорізького навчально-виховного комплексу № 23 Запорізької міської ради Запорізької області.

  Статут Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області є новою редакцією Статуту Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області, затвердженого наказом департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради від 25.10.2013 року № 617р «Про затвердження змін до Статуту Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області, викладених у новій редакції», державна реєстрація якого проведена 30.10.2013 року, номер запису 11031050007010988.

  Після затвердження нової редакції Статуту Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області попередня редакція втрачає чинність.

  1.3. Місцезнаходження Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області: 69059, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Парамонова, будинок 6-А.

           1.4. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді, мати самостійний баланс, рахунки в органах управління Державної казначейської служби України у м. Запоріжжі Запорізької області, печатку із зображенням герба, штамп, ідентифікаційний номер, вивіску зі своєю назвою, бланки зі своєю назвою.

  Повна назва: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області.

  Скорочена назва: ЗОШ № 23.

  1.5. Засновником і власником навчального закладу є територіальна громада міста в особі Запорізької міської ради.

  Органом управління  ЗОШ № 23 є департамент освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ - територіальний відділ освіти Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі – територіальний відділ освіти Комунарського району) відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про територіальний відділ освіти Олександрівського, Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького, Заводського, Шевченківського, Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

  Орган управління ЗОШ № 23 здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон обов’язкового обслуговування, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування  учнів.

  1.6. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти.

  1.7. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією  України,   Законами  України  «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Положенням  про   загальноосвітній  навчальний  заклад, іншими  нормативно-правовими  актами,  власним  Статутом.

  1.8. Головними завданнями навчального закладу є:

  - виховання громадянина України;

  - формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

  - виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

  - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

  - реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

  - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

  - виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

  1.9. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

  1.10. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

  -  збереження  життя та  здоров’я  дітей;

  -  дотримання безпечних умов навчально-виховної діяльності;

  -  дотримання державних стандартів освіти;

  - дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

  - дотримання фінансової дисципліни  та збереження  матеріально-технічної бази.

  1.11. У навчальному закладі навчання відбувається українською мовою, запроваджено філологічний, технологічний, історичний профілі навчання. За умови відповідного соціального запиту та ресурсного забезпечення можливе відкриття інших профілів навчання у старшій школі.

  За рішенням засновника, за наявності відповідного контингенту учнів, навчально-матеріальної бази, кадрового забезпечення та погодження з Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради, органом державної санітарно-епідеміологічної служби в закладі можливе відкриття інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

  1.12. З метою формування адаптивної моделі школи, всебічного розвитку особистості, збереження та зміцнення здоров’я учнів навчальний заклад працює в режимі Школи культури здоров’я (рішення колегії відділу освіти Комунарської районної адміністрації від 28 квітня 2010 року).

  1.13. Навчальний заклад згідно з діючим законодавством та в межах коштів, виділених на утримання закладу, має право:

  - проходити в установленому порядку державну атестацію;

           - визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу;

  - визначати варіативну частину робочого навчального плану;

  - розробляти і впроваджувати експери­ментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

  - спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

  - використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

  - бути розпорядником рухомого і нерухомого майна на правах оперативного управління згідно з законодавством України та власним статутом з дозволу власника;

  - отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

  - залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження;

  - розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

  - встановлювати форму для учнів у відповідності до наказу Президента України від 12.06.1996р. №417/95  «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти»;

  • надавати додаткові освітні послуги.

  1.14. У навчальному закладі створюються та функціонують:

  • психологічна і соціальна служба;
  • медична служба;
  • логопедична служба;

  -  дитячі об’єднання.

  1.15. Форми  організації методичної роботи у навчальному закладі визначаються щорічно наказом директора навчального закладу.

  1.16. Навчально-виховний процес здійснюється за груповою та індивідуальною  формами навчання.

  1.17. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у навчальному закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної фінансової політики.

  1.18. Класи у навчальному закладі формуються за погодженням з  територіальним відділом освіти Комунарського району згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності  приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним  вимогам  для  здійснення навчально-виховного процесу, відповідно до  кількості  поданих заяв про зарахування до навчального закладу.

  1.19. У навчальному закладі для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Організація роботи груп продовженого дня здійснюється відповідно до Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

  Кількість учнів у групах продовженого дня визначається  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної  політики  у  сфері  освіти за погодженням з центральним  органом  виконавчої  влади,  який забезпечує формування державної фінансової політики.

  1.20. Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами у навчальному закладі визначаються згідно з чинним законодавством України, угодами, що укладені між ними.

   

  ІІ. Зарахування учнів до навчального закладу та їх відрахування

   

  2.1. За навчальним закладом закріплена відповідна територія обслуговування і до  початку навчального року заклад бере  на облік учнів, які мають його відвідувати.

  2.2. Зарахування учнів до загальноосвітніх класів здійснюється без проведення конкурсу за бажанням і заявами батьків (осіб, які їх замінюють).

  Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

   У випадках, коли учні не засвоюють навчальну програму і мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень з предмета, який вивчався поглиблено, згідно з рішенням педагогічної ради закладу та відповідно до наказу директора може здійснюватися їх переведення до інших класів.

  2.3. Керівник закладу зобов’язаний ужити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до   навчального закладу, його Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими  документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

  2.4. Зарахування учнів до  навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

  Для зарахування учня до навчального закладу  батьки  або особи,  які  їх замінюють,  подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які  вступають  до  першого класу), до  навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

  До першого класу зараховуються,  як  правило, діти з шести років.

  2.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

  2.6. Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики  у  сфері  освіти.

  У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням  причини вибуття.

  У разі  переходу учня до іншого  навчального закладу для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

   

  ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

   

            3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

            3.2. Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

           На основі зазначеного робочого навчального плану розробляється індивідуальний навчальний план для дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

  3.3. Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів, затверджених центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики  у  сфері  освіти. У робочому  навчальному плані закладу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна  частина  державних стандартів освіти.

  Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються  шляхом  реалізації  інваріантної та  варіативної частини.  

  3.4. Робочі навчальні плани навчального закладу затверджується територіальним відділом освіти  Комунарського району.

   Експериментальні та  індивідуальні  робочі  навчальні   плани закладу погоджуються з центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики  у  сфері  освіти за поданням департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

  3.5. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

  3.6. Навчальний заклад працює за навчальними програмами,  підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф центрального органу  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики  у  сфері  освіти, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання  відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

  3.7. Навчальний заклад обирає форми, засоби  і  методи  навчання  та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про  загальну  середню  освіту» та власного Статуту з урахуванням  специфіки  закладу,  профілю  та  інших  особливостей організації навчально-виховного процесу.

  3.8. Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється  за груповою та індивідуальною формою навчання.

  3.9. Відповідно до поданих батьками або особами, які  їх замінюють,  заяв  навчальний заклад за погодженням з територіальним відділом освіти Комунарського району створює умови для прискореного навчання  та навчання екстерном.

  3.10. Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

  Порядок надання платних послуг затверджується  центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики  у  сфері  освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

  3.11. Навчальний рік у навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

  3.12. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи) встановлюються  навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з територіальним відділом освіти Комунарського району.

  3.13. Загальна  тривалість канікул протягом навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.

  3.14. Тривалість уроків у навчальному закладі становить:  у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х - 45 хвилин.

  Зміна тривалості уроків допускається за  погодженням  з територіальним відділом освіти Комунарського району та управління Держпродспоживслужби.

  3.15. Для  учнів 5-9-х  класів  допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення  підряд двох уроків з  одного  предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

  3.16. Навчальний заклад може обрати інші, крім уроку, форми  організації навчально-виховного процесу.

  3.17. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням  потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого і третього уроків) – 20 хвилин.

  3.18. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану навчального закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником навчального закладу.

  3.19. Відволікання учнів від навчальних занять для проведення інших видів діяльності забороняється (крім випадків,  передбачених законодавством).

  3.20. Залучення учнів до  видів діяльності,  не  передбачених навчальною   програмою та робочим  навчальним планом  закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб,  які їх замінюють.

  3.21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних  вимог з урахуванням вимог   навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

  Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

  ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

   

  4.1. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, які затверджені  центральним органом виконавчої  влади, що забезпечує формування  державної політики у сфері освіти.

  4.2. Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

  4.3. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються центральним органом виконавчої  влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

  4.4. Навчальний заклад може використовувати  інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з територіальним відділом освіти Комунарського району. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

  4.5. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах навчального закладу  завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики  у  сфері  освіти.

  В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики  у  сфері  освіти та центральним   органом   виконавчої   влади,  який забезпечує  формування  державної політики у сфері охорони здоров’я .

  4.6. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою  батьків або осіб, які  їх замінюють, направляються для обстеження фахівцями  відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками  зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними  навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

  4.7. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

  4.8. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та  повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

  4.9. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

  Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до  школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

  4.10. Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас), видається атестат про повну загальну середню освіту.

  Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів  і форм власності.

  4.11. Випускникам  9-х, 11-х класів,  які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

  Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

  4.12. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів нагороджуються Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», випускникам навчального закладу ІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Випускники навчального закладу ІІІ ступеня, які досягли високих успіхів у навчанні, нагороджуються медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».

  Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» нагороджуються випускники, які досягли особливих успіхів у вивченні одного чи декількох предметів.

  Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

  Форми морального і матеріального заохочення за успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу в навчальному закладі встановлюються відповідно до чинного законодавства.

  4.13. Свідоцтва  про  базову загальну середню освіту,  атестати про повну загальну середню освіту та  відповідні  додатки  до  них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів   навчального закладу.

  Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам навчального закладу свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, Похвальних грамот та листів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, територіальним відділом освіти Комунарського району.  

   

  V. Виховний процес у навчальному закладі

   

  5.1. Виховання учнів у навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, у процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.

  5.2. Цілі виховного процесу у навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

  5.3. У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

  Примусове залучення учнів навчального закладу до вступу в будь-які об’єднання  громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

  5.4. Дисципліна у навчальному закладі підтримується на основі взаємоповаги всіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

  5.5. Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до учнів забороняється.

   

  Читати далі статут ЗОШ №23 >>

  Панорама школи
   
  ЗОШ №23 group · 563 учасника
  ПРИЄДНУЙСЯ!
  Блог газети
  «Большая перемена»
  Ви можете розмістити статтю в блозі, відіслав нам її
  Блог бібліотеки школи
  Лiтература для читання на канікулах
  ШМО природничо-
  математичного циклу
  Яскраві сторінки фізико-математичної декади
  ШМО
  учителів філології
  "Словесність"
  ШМО суспільно-
  естетичних дисциплін
  ШМО
  англійської мови
  Яскраві сторінки англійської
  ШМО
  початкової школи
  Яскраві сторінки початкової школи
  Гурток
  «Чарівний чобіток»
  Народний танець завжди має яскраво виражену тему
  Міністерство
  освіти і науки України
  Дізнайтеся все про вступну компанію 2015