ВИХОВНА РОБОТА
 • Опис ДОМу
 • Схема ДОМу
 • Критерії "Кращий клас року"
 • Патріотичне виховання
 • ПРОФОРІЄНТАЦІЯ • Контакти ліцею

  Адреса: м.Запоріжжя, вул. Парамонова, 6а 69059

  (061) 769-80-27
  (приймальня)
  school23zp@gmail.com

  Інформує районний відділ міліції

  За ЗАЛ №23
  закріплений Інспектор Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції

  ШМАТАЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

  Адреса: м. Запоріжжя, вул. Космічна,40, каб.9, 22
  тел.099-717-40-91

  Електронна адреса ВКМСДГУ МВС області - okmdzp@rambler.ru
  Електронна адреса УКМСДГУ МВС України – ditypolice@mys.qov.ua

  Комунарський районний центр молоді та школярів  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Flag Counter

  СТАТУТ ЗАПОРІЗЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ЛІЦЕЮ № 23

   

  І. Загальні положення

   

           1.1. Запорізький академічний ліцей № 23 Запорізької міської ради Запорізької області – це заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, який реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти та за різними видами освіти у різних формах (інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева; індивідуальна (екстернатна, педагогічний патронаж); дуальна).

  1.2. Згідно з рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради народних депутатів від 29.08.1991року №349 «Про створення навчального комплексу безперервної освіти № 23» створено навчальний комплекс безперервної освіти № 23, Статут якого первинно зареєстровано розпорядженням виконавчого комітету Комунарської районної Ради народних депутатів від 26.06.1995 року №117/8-р.

  Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради народних депутатів від 22.04.1999 року № 170/49 назву «Навчальний комплекс безперервної освіти № 23» змінено на «Запорізький навчально-виховний комплекс № 23 Запорізької міської ради Запорізької області».

  Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради  від 28.11.2005 року № 425/42 назву «Запорізький навчально-виховний комплекс № 23 Запорізької міської ради Запорізької області» змінено на «Запорізький навчально-виховний комплекс  I-III ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області».

  Рішенням Запорізької міської ради від 26.06.2013 року № 28 «Про реорганізацію Запорізького навчально-виховного комплексу № 23 Запорізької міської ради Запорізької області» Запорізький навчально-виховний комплекс  № 23 Запорізької міської ради Запорізької області перейменовано в Запорізьку загальноосвітню школу I-III ступенів №23 Запорізької міської ради Запорізької області.

            Рішенням Запорізької міської ради від 29.05.2019 року № 49 «Про припинення Державного комунального районного навчального центру з допризовної підготовки юнаків шляхом його приєднання до Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області та зміну найменування Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області» припинено Державний комунальний районний навчальний центр з допризовної підготовки юнаків шляхом його приєднання до Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області та змінено найменування Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області на Запорізький академічний ліцей №23 Запорізької міської ради Запорізької області.

            1.3. Запорізький академічний ліцей № 23 Запорізької міської ради Запорізької області є правонаступником усіх прав і обов’язків та майна Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області і Державного комунального районного навчального центру з допризовної підготовки юнаків.

            1.4. Запорізький академічний ліцей № 23 Запорізької міської ради Запорізької області (далі – ліцей № 23) є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у порядку, визначеному законодавством.

  1.5. Ліцей № 23 має право набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, виступати стороною у судовому процесі, мати у власності кошти та інше майно відповідно до законодавства.

  1.6. Ліцей № 23 може мати самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в фінансових установах, бланки, печатки та штампи зі своїм найменуванням та символікою.

  1.7. Ліцей № 23 провадить освітню діяльність на певному рівні повної загальної середньої освіти за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

  1.8. Ліцей № 23 має право проводити інноваційну діяльність та може укладати з цією метою відповідні договори про співпрацю з іншими закладами освіти (науковими установами), підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами тощо (у межах повноважень).

  1.9. Ліцей № 23 за формою власності є комунальним закладом загальної середньої освіти.

  1.10. Права та обов’язки ліцею № 23 реалізуються через його органи управління відповідно до законодавства та статуту.

  1.11. Відносини між ліцеєм № 23 та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями регулюються статтею 31 Закону України "Про освіту".

  1.12. Повна назва навчального закладу: Запорізький академічний ліцей   № 23 Запорізької міської ради Запорізької області.

  Скорочена назва: Ліцей № 23

  1.13. Місцезнаходження Запорізького академічного ліцею № 23 Запорізької міської ради Запорізької області: 69059, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Парамонова, будинок 6-А.

  1.14. Засновником і власником ліцею № 23 є територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.

  Департамент освіти і науки Запорізької міської ради є уповноваженою особою Запорізької міської ради, як засновника ліцею № 23, відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради.

  1.15. Органом управління ліцею № 23 є департамент освіти і науки Запорізької міської ради відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради.

  Відокремлений структурний підрозділ департаменту освіти і науки Запорізької міської ради – територіальний відділ освіти Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі ‒ територіальний відділ освіти Комунарського району) виконує функції органу управління ліцеєм № 23 відповідно до повноважень, визначених Положенням про територіальний відділ освіти Олександрівського, Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького, Заводського, Шевченківського, Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

  Орган управління ліцею № 23 здійснює його фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

  1.16. Ліцей № 23 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 року № 536, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативних документів, що регламентують організацію вечірньої (змінної) форми навчання, Положенням про допризовну підготовку, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770 зі змінами, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, рішеннями органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами,  власним статутом.

  1.17. Основним видом діяльності ліцею № 23 є освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти.

  Ліцей №23 може створювати класи (групи) з денною, вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти, укладати договори про організацію мережевої форми здобуття освіти з іншими суб'єктами освітньої діяльності.

  1.18. Здобуття загальної середньої освіти за денною формою може бути організовано для осіб, як правило, віком від 6 років, які навчаються у 1 - 11 (12) класах.

  Здобуття базової середньої та профільної загальної середньої освіти за вечірньою формою може бути організовано для осіб віком від 14 років, які завершили здобуття початкової освіти. Заклад освіти організовує здобуття освіти за вечірньою формою незалежно від місця проживання здобувачів освіти.

  Наповнюваність класів, в яких організовано здобуття освіти за очною (денною, вечірньою) формою, та поділ класів на групи у разі вивчення окремих предметів визначаються відповідно до законодавства.

  За наявності достатнього та високого рівнів навчальних досягнень здобувачі освіти за вечірньою формою можуть прискорено завершити здобуття повної загальної середньої освіти (у 10 - 11 (12) класах).

  Організація прискореного здобуття освіти може здійснюватися за рішенням педагогічної ради закладу освіти на підставі особистої заяви здобувача освіти (у разі досягнення повноліття) або одного з його батьків, інших законних представників. Строк здобуття освіти визначається в індивідуальному навчальному плані здобувача освіти.

  За необхідності здобувач освіти складає академічну різницю за графіком, затвердженим наказом керівника закладу освіти.

  Підсумкове оцінювання навчальних досягнень здобувача освіти, який прискорено завершив здобуття повної загальної середньої освіти, та його атестація здійснюються на загальних підставах.

  1.19. Здобуття базової середньої та профільної загальної середньої освіти за заочною формою в закладі освіти може бути організовано для осіб віком від 14 років, які завершили здобуття початкової освіти.

  Заклад освіти організовує здобуття освіти за заочною формою незалежно від місця проживання здобувачів освіти.

  Класи з числа здобувачів освіти за заочною формою в закладі освіти створюються відповідно до законодавства за наявності не менше 9 осіб.

  Здобуття освіти за заочною формою відбувається під час короткочасних сесій та у проміжку між ними. Форми організації освітнього процесу в сесійний та міжсесійний періоди визначаються освітньою програмою закладу освіти.

  Для організації здобуття освіти за заочною формою заклад освіти може мати у своєму складі навчально-консультаційні пункти, на базі яких організовуються групові консультації та заліки, що складаються всіма здобувачами освіти.

  1.20. Дистанційне навчання може бути реалізовано шляхом застосування дистанційної форми як окремої форми здобуття освіти або використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання за різними формами здобуття освіти, їх поєднання.

  Рішення про організацію здобуття освіти за дистанційною формою у закладі освіти ухвалюється з урахуванням необхідних матеріально-технічних, кадрових та інших ресурсів.

  Для організації дистанційного навчання як окремої форми здобуття освіти у закладах освіти можуть створюватися класи (групи) з дистанційною формою здобуття освіти. Наповнюваність класів для організації дистанційної форми освіти визначається відповідно до законодавства.

            Навчальний час у разі організації здобуття освіти за дистанційною формою встановлюється закладом освіти: 

  - на рівні початкової освіти - не більше 50 відсотків сумарної кількості навчальних годин інваріантної та варіативної складових навчального плану за типовою освітньою програмою;

  - на рівнях базової середньої та профільної загальної середньої освіти - відповідно до навчального плану для заочної форми здобуття освіти за типовою освітньою програмою.

  Порядок організації освітнього процесу за дистанційною формою здобуття освіти визначається відповідно до законодавства.

  1.21. Для організації здобуття освіти за мережевою формою заклад освіти залучає інших суб'єктів освітньої діяльності.

  З метою використання додаткової матеріально-технічної бази за потреби до мережевої взаємодії можуть залучатися інші юридичні особи, залучені до діяльності освітнього округу (в разі його існування), міжшкільні ресурсні центри, наукові установи тощо.

  Мережева взаємодія є способом координації спільної освітньої діяльності, що здійснюється на договірних засадах різними суб'єктами освітньої діяльності для організації здобуття освіти за мережевою формою.

            Метою організації мережевої взаємодії між суб'єктами освітньої діяльності є залучення та використання додаткових ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних, інформаційних та інших), необхідних для забезпечення якості освіти, зокрема:

  - забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти, задоволення їх освітніх потреб;

  - створення умов для оволодіння освітньою програмою здобувачами освіти;

  - забезпечення поглибленого вивчення окремих навчальних предметів, впровадження профільного навчання;

  - розширення доступу здобувачів освіти і педагогічних працівників до сучасних технологій і засобів навчання;

  - раціональне та ефективне використання ресурсів учасників мережевої взаємодії.

  Здобуття освіти за мережевою формою може організовуватися для класів (груп) та окремих здобувачів освіти з метою забезпечення їх індивідуальної освітньої траєкторії.

  Застосування мережевої форми здобуття освіти може поєднуватися із очною (денною та вечірньою), заочною та дистанційною формами.

  Пропозиції педагогічній раді закладу освіти щодо організації здобуття освіти за мережевою формою можуть внести учасники освітнього процесу, заклади освіти та інші суб'єкти, які можуть бути залучені до мережевої взаємодії.

  Зарахування здобувачів освіти на мережеву форму здобуття освіти здійснюється за їх заявою (у разі досягнення повноліття) або заявою одного з батьків, інших законних представників. У разі організації мережевої форми здобуття освіти для вивчення окремих навчальних предметів у заяві зазначаються ці предмети.

  Для забезпечення організації здобуття освіти за мережевою формою укладається договір між ліцеєм № 23, до якого зараховуються здобувачі освіти і який виступає як базовий заклад, та іншим суб'єктом (іншими суб'єктами) освітньої діяльності (партнером (партнерами)).

  Базовий заклад і партнер визначають освітню програму (освітні програми), оволодіння якою (якими) забезпечується мережевою взаємодією, та її (їх) компоненти (навчальні предмети, форми організації освітнього процесу тощо); ресурси, які використовуються суб'єктами освітньої діяльності для забезпечення здобуття освіти за мережевою формою; фінансування організації здобуття освіти за мережевою формою; механізм взаємодії учасників освітнього процесу при організації мережевої форми здобуття освіти.

  Для забезпечення здобуття освіти за мережевою формою учасники мережевої взаємодії можуть спільно розробляти і затверджувати освітні програми у порядку, визначеному законодавством.

  Ліцей № 23 як базовий заклад, відповідає за здійснення контролю за реалізацією освітньої програми в повному обсязі. Суб'єкт освітньої діяльності, що є партнером мережевої взаємодії, відповідає за реалізацію компонентів освітньої програми, визначених у договорі.

  Результати навчання здобувачів освіти за мережевою формою обліковуються ліцеєм № 23 у класному журналі на підставі витягів із журналів, які ведуться партнерами мережевої взаємодії.

  Документи про здобуття освіти за мережевою формою видаються ліцеєм № 23 як базовим закладом.

  1.22. Інформація про форми здобуття освіти, що забезпечуються закладом освіти, оприлюднюється на власному веб-сайті (за його відсутності - на веб-сайті засновника).

  Здобувачі освіти (у разі досягнення повноліття) або їх батьки, інші законні представники за особистою заявою можуть обирати очну (денну, вечірню), заочну, дистанційну або мережеву форму здобуття загальної середньої освіти відповідно до їх інтересів, здібностей, освітніх потреб, можливостей і досвіду.

  1.23. У зв’язку з наявною матеріально-технічною та навчальною базою в ліцеї № 23 здійснюється реалізація програми з предмету "Захист Вітчизни" для юнаків та дівчат навчальних закладів Комунарського району.

  Головною метою ліцею № 23 є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

            Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

  - вільне володіння державною мовою;

  - здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

  - математична компетентність;

  - компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

  - інноваційність;

  - екологічна компетентність;

  - інформаційно-комунікаційна компетентність;

  - навчання впродовж життя;

  - громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

  - культурна компетентність;

  - підприємливість та фінансова грамотність;

  - інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

            Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

  Діяльність ліцею № 23 спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах, визначених Законом України "Про освіту".

  1.24. Головними завданнями ліцею № 23 є:

  - виховання громадянина України;

  - формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

  - виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

  - виховання в учнів  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

  - реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

  - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

  - виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

  1.25. Ліцей № 23:

  • реалізує положення Конституції України, Закону України "Про освіту", Закону України "Про загальну середню освіту", інших нормативноправових актів у галузі освіти;
  • задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти;
  • забезпечує єдність навчання і виховання;
  • формує освітню програму ліцею № 23;
  • створює науковометодичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;
  • забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам загальної середньої освіти;
  • забезпечує у класах вечірньої (заочної) школи (ІІІ ступеня) реалізацію права громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання, на здобуття загальної середньої освіти з відривом або без відриву від виробництва;
  • охороняє життя і здоров'я учнів, педагогічних та інших працівників ліцею № 23;
  • формує в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;
  • забезпечує добір і розстановку кадрів;
  • планує власну діяльність та формує стратегію розвитку ліцею № 23;
  • встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;
  • додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріальнотехнічну базу;
  • видає документи про освіту встановленого зразка;
  • здійснює інші повноваження відповідно до цього статуту.

  1.26. Ліцей № 23 несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

  – збереження життя та здоров’я дітей;

  – дотримання безпечних умов освітньої діяльності;

  – дотримання державних стандартів загальної середньої освіти;

  – дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

  – дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази;

  - дотримання норм чинного законодавства України.

  1.27. Мовою навчання в ліцеї № 23 є українська мова.

  Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в ліцеї № 23 для здобуття початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи з навчанням українською мовою.

  Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в ліцеї № 23 для здобуття загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів з навчанням мовою відповідного корінного народу України поряд із державною мовою і не поширюється на класи з навчанням українською мовою. Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу чи національної меншини в ліцеї.

  Перелік навчальних предметів, що вивчаються державною мовою і мовою корінного народу чи національної меншини, визначається освітньою програмою ліцею згідно з вимогами відповідних державних стандартів середньої освіти та з урахуванням особливостей мовного середовища.

  Клас з навчанням, поряд з державною, мовою корінного народу чи національної меншини України, відкривається відповідно до вимог чинного законодавства України за наявності достатньої кількості заяв про мову навчання від учнів (або їх батьків), які належать до відповідного корінного народу чи національної меншини.

  Читати далі >>> 

  Панорама ліцея
   
  ЗАЛ №23 group · 1137 учасника
  ПРИЄДНУЙСЯ!
  Блог газети
  «ВЕЛИКА ПЕРЕРВА»
  Ви можете розмістити статтю в блозі, відіслав нам її
  Блог бібліотеки школи
  Лiтература для читання на канікулах
  ШМО природничо-
  математичного циклу
  Яскраві сторінки фізико-математичної декади
  ШМО
  учителів філології
  "Словесність"
  ШМО суспільно-
  естетичних дисциплін
  ШМО
  англійської мови
  Яскраві сторінки англійської
  ШМО
  початкової школи
  Яскраві сторінки початкової школи
  Гурток
  «Чарівний чобіток»
  Народний танець завжди має яскраво виражену тему
  Міністерство
  освіти і науки України
  Дізнайтеся все про вступну компанію 2022
  Національний університет
  «Запорізька політехніка»