ВИХОВНА РОБОТА
 • Опис ДОМу
 • Схема ДОМу
 • Критерії "Кращий клас року"
 • Патріотичне виховання
 • Контакти школи

  Адреса: м.Запоріжжя, вул. Парамонова, 6а 69059

  (061) 769-80-27
  (приймальня)
  school23zp@gmail.com

  Інформує районний відділ міліції

  За ЗОШ №23
  закріплений Інспектор Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції

  ШМАТАЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

  Адреса: м. Запоріжжя, вул. Космічна,40, каб.9, 22
  тел.099-717-40-91

  Електронна адреса ВКМСДГУ МВС області - okmdzp@rambler.ru
  Електронна адреса УКМСДГУ МВС України – ditypolice@mys.qov.ua            БФ «Виктория»
  Реквізити для зачисления БФ «Виктория»
  Найменування організації: «БО ВIКТОРIЯ БФ»
  Код отримувача: 24905349
  Назва банку: ЗАПОРIЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
  Рахунок отримувача: 26005055718754
  Рахунок в форматі IBAN: UA683133990000026005055718754
  Валюта: UAH
  Код Банку (МФО): 313399


  Комунарський районний центр молоді та школярів  Онлайн всього: 6
  Гостей: 5
  Користувачів: 1

  Flag Counter

  Єдині вимоги до учасників НВП-2014р.

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  на засіданні педагогічної ради

  (пр. № ____ від 10.01.2014р.)

  ЄДИНІ ВИМОГИ

  до учасників навчально-виховного процесу

  в Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 23

  Запорізької міської ради Запорізької області

   

  І. Права дитини

  1. Права дитини у галузі освіти та виховання визначені Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України "Про освіту" та іншими активами законодавства України.

  2. Дитина має право на: - безоплатну освіту; - безпечні та нешкідливі для здоров'я умови виховання, розвитку і навчання; - захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, приниження гідності; - здоровий спосіб життя; - постійну увагу і чуйне ставлення педагогічних працівників; - користування матеріально-технічною, культурно-спортивною базою школи.

  II. Батьки учнів та особи, які їх заміняють мають право:

  - вибирати форми отримання шкільної освіти та виховання для дітей шкільного віку;

  - обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

  - звертатися до органів управління освітою, керівника ЗОШ № 23 і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

  - приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності закладу освіти;

  - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ЗОШ № 23;

  - на захист законів інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

  IІІ. Батьки та особи, які їх заміняють, несуть відповідальність за здобуття дитиною повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

  - забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

  - постійно дбати про фізичне здоров'я, психологічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

  - проводити в установлені терміни поглиблений медичний огляд своїх дітей в медичних установах;

  - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до вітчизни, сім'ї, культури, цінностей інших народів;

  - виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

  ІV. У разі невиконання батьками та особами, що їх заміняють, обов'язків, передбачених законодавством, ЗОШ № 23 може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб.

  V. Учні ЗОШ № 23 мають право на:

  - доступність і безоплатність повної загальної освіти;

  - вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

  - переатестацію з навчальних предметів;

  - безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

  - користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою ЗОШ №23;

  - участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

  - участь у органах громадського самоврядування; - вільне вираження поглядів, переконань;

  - участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

  - захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їхні права, принижують честь і гідність та інші права.

  - учень повинен надати щоденник для виставлення оцінок чи запису зауваження на вимогу вчителя;

  - після закінчення уроку учні встають лише після слів вчителя: "Урок закінчено";

  - після закінчення уроків учні організовано під керівництвом вчителя, що проводив останній урок, виходять з класу до гардеробу, отримують одяг відповідно номеркам, притримуючись відповідного порядку;

  - залишатися в школі після уроків без необхідності заборонено.

  На перерві:

  - під час перерви учні відпочивають, спілкуються, готуються до наступного уроку, виконуючи правила поведінки в школі;

  - учні заходять до навчальних кабінетів після першого дзвінка на урок з дозволу вчителя;

  - під час перерви учням заборонено бігати, кричати, порушувати правила техніки безпеки;

  - під час переходу з кабінету в кабінет учням заборонено бігати штовхатися;

  - при появі на поверсі директора, його заступників, вчителів чи кого-небудь з дорослих, учні повинні відійти в сторону, пропустити їх;

  - кожний учень, до якого звернувся черговий вчитель чи черговий учень, повинен назвати своє прізвище та клас;

  - учням заборонено входити до вчительської без дозволу вчителя.

  Вимоги до зовнішнього вигляду учнів:

  - кожний учень повинен приходити до школи чистим та акуратно вдягненим;

  - зачіска повинна бути акуратною;

  - під час перебування в школі обмежити використання косметики;

  - вид та стиль одягу повинен відповідати.

  Вимоги до збереження шкільного майна:

  - всі учні повинні берегти шкільне майно, акуратно ставитися до своїх речей та речей однокласників;

  - забороняється псувати дошку, бруднити стіни, двері, як в класах, так і в коридорах, рекреаціях, обмальовувати шкільні столи;

  - учні повинні чуйно ставитися до зелених насаджень на шкільній ділянці та біля неї;

  - в разі псування шкільного майна батьки учня повинні відшкодувати матеріальні збитки;

  - учні повинні берегти підручники, обертати їх, робити поточний ремонт книг.

  VI. Учні Запорізької загальноосвітньої школи № 23 зобов'язані:

  - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати загальний культурний рівень;

  - спільно з батьками, або особами, які їх замінюють, проходити у встановлені терміни поглиблений медичний огляд;

  - дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

  - брати участь у різних видах трудової діяльності;

  - дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

  - завзято і наполегливо оволодівати знаннями.

  Уважно слухати пояснення вчителів, старанно і самостійно виконувати усі завдання, поводитися гідно на уроці. Вчасно приходити на заняття, не пропускати уроків;

  - брати участь у справах його класу, життя школи, у діяльності учнівського самоврядування;

  - опановувати досягненнями сучасної техніки, розвивати свої здібності, готувати себе до свідомого вибору професії;

  - більше читати, підвищувати свій інтелект;

  - гідно поводитися вдома, у школі, на вулиці, дотримуватися правил гарного тону;

  - бути принциповим, чесним, уважним, стриманим, тактовним;

  - розумно планувати і використовувати свій час;

  - дотримуватися режиму дня, займатися спортом;

  - дотримуватися правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, дорожнього руху;

  - не приносити до школи речі, які не стосуються навчально-виховного процесу;

  - не користуватися під час навчально-виховного процесу мобільними телефонами та іншими засобами зв’язку; - дорожити честю своєї школи.

  Єдині вимоги для учнів:

  - учні приходять до школи за 15 хвилин до дзвінка, якщо клас черговий по школі - за 30 хвилин до дзвінка;

  - учні повинні здати верхній одяг до гардеробу, перевзутися;

  - неакуратні та невідповідно вдягнені учні не допускаються до занять;

  - після початку уроку входити до класу забороняється, дозвіл на це можуть дати лише директор та його заступники;

  - заборонено проносити до школи предмети, які не потрібні для навчання;

  - тільки на уроках з фізичної культури учні повинні бути у спортивній формі, а на уроках технічної праці та хімії в спец. одязі;

  - учні зустрічають вчителя стоячі біля свого столу.

  Без дозволу вчителя чи класного керівника ніхто з учнів не має права пересісти за інший стіл;

  - учень, що пропустив уроки без поважної причини, допускається до занять лише з дозволу директора, його заступників та з відома класного керівника;

  - учні, які хочуть відповісти на питання вчителя чи звернутися до вчителя, повинні підняти руку, поставити її ліктем на стіл.

  VII. Учні Запорізької загальноосвітньої школи № 23 залучаються за їхньою згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров'я.

  VIІI. Педагогічні працівники ЗОШ № 23 мають право:

  - самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

  - брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

  - обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

  - проводити в установленому порядку дослідну експериментальну роботу;

  - вносити пропозиції керівництву ЗОШ № 23 і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

  - на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

  - об'єднуватися у професійні спілки та бути членам інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена.

  ІX. Педагогічні працівники ЗОШ № 23 зобов'язані:

  - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуватися вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

  - сприяти розвитку інтересів, нахилів та з