ВИХОВНА РОБОТА
 • Опис ДОМу
 • Схема ДОМу
 • Критерії "Кращий клас року"
 • Патріотичне виховання

 • Контакти школи

  Адреса: м.Запоріжжя, вул. Парамонова, 6а 69059

  (061) 769-80-27
  (приймальня)
  school23zp@gmail.com

  Інформує районний відділ міліції

  За ЗОШ №23
  закріплений Інспектор Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції

  ШМАТАЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

  Адреса: м. Запоріжжя, вул. Космічна,40, каб.9, 22
  тел.099-717-40-91

  Електронна адреса ВКМСДГУ МВС області - okmdzp@rambler.ru
  Електронна адреса УКМСДГУ МВС України – ditypolice@mys.qov.ua            БФ «Виктория»
  Реквизиты для зачисления БФ «Виктория»
  Получатель:БФ «Виктория»
  код ЕДРПОУ/ОКПО 24905349
  р/с26005055718754
  ПАТ КБ ПриватБанк
  МФО 313399


  Комунарський районний центр молоді та школярів  Онлайн всього: 3
  Гостей: 3
  Користувачів: 0

  Flag Counter

  НАКАЗ Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття п

  Проект

  Витяг з наказу

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  НАКАЗ

  _________________

              м. Київ

  _______

  Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 18 Закону України "Про загальну середню освіту"

  НАКАЗУЮ:  

  1. Затвердити Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, що додається.

  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 року № 389 "Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 року за № 547/7868.

  3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти              (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

  4. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

   

   

   

  Міністр

   

   

  Л. М. Гриневич

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ Міністерства освіти

  і науки України

  _________2018р. №______

   

   

  ПОРЯДОК
  зарахування, відрахування та переведення учнів

  до державних та комунальних закладів освіти для здобуття

  повної загальної середньої освіти

   

  I. Загальні положення

   

  1. Цей Порядок визначає механізми:

  зарахування дітей до закладів освіти для здобуття початкової, базової чи профільної середньої освіти за денною формою навчання;

  переведення учнів з одного закладу освіти до іншого;

  відрахування учнів із закладів освіти.

  2. Для цілей цього Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

  вільні місця - місця у певному класі закладу освіти в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України "Про загальну середню освіту", що з'являються під час утворення нового класу, а також після зарахування дітей, переведення чи відрахування учнів і на які можуть бути зараховані інші діти;

  гімназія - заклад середньої освіти I - II або II ступеня або структурний підрозділ ліцею;

  заклад освіти - початкова школа, гімназія, ліцей або інший заклад освіти, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти;

  ліцей - заклад середньої освіти I - III, II - III або III ступеня;

  початкова школа - заклад освіти I ступеня або структурний підрозділ гімназії чи ліцею;

  спроможність закладу освіти - максимальна кількість учнів одного року навчання, яким заклад освіти може забезпечити одночасне здобуття освіти за денною формою навчання (у тому числі з урахуванням запровадження змінності у навчанні);

  територія обслуговування - адміністративно-територіальна одиниця або її частина, що визначена і закріплена в установленому законодавством порядку за закладом освіти для забезпечення права кожної дитини, яка проживає на цій території, на здобуття початкової та/або базової середньої освіти у цьому закладі освіти.

  Положення цього Порядку щодо батьків дитини стосуються також інших її законних представників.

  Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту".

  3. Цей Порядок не поширюється на:

  заклади спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування;

  спеціальні заклади загальної середньої освіти (спеціальні школи, санаторні школи, навчально-реабілітаційні центри та школи соціальної реабілітації);

  заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

  4. Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини чи повнолітньої особи, поданої особисто та за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку (далі - заява).

  До заяви додаються:

  1) копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу;

  2) оригінал або копія медичної довідки N 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду", форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.2010 р. N 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за N 794/18089;

  3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів): табель навчальних досягнень за відповідний клас, свідоцтво, інший документ, що підтверджує здобуття освіти.

  У випадку подання копій медичної довідки та/або документа про освіту оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. Без оригіналів цих документів наказ про зарахування не може бути виданий.

  Забороняється вимагати надання будь-яких інших документів, не передбачених цим Порядком.

  5. Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року. Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця.

  Після зарахування дітей до закладу освіти їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України "Про загальну середню освіту". Утворення інклюзивного чи спеціального класу та зарахування до нього дитини з особливими освітніми потребами здійснюється на підставі висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами, що додається до заяви.

  6. Інформація про спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць у кожному з них обов'язково оприлюднюється в закладі освіти та на його веб-сайті (а у разі його відсутності - на веб-сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти). Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється:

  щороку не пізніше ніж за 30 календарних днів до завершення приймання заяв про зарахування до початкової школи, гімназії, ліцею;

  впродовж трьох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

  7. Переведення учня до іншого закладу освіти здійснюється відповідно до розділу III цього Порядку на підставі наказу керівника закладу освіти.

  8. Відрахування учня із закладу освіти здійснюється відповідно до розділу IV цього Порядку на підставі наказу керівника закладу освіти.

  9. У випадку якщо визначений цим Порядком термін припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, відповідна дія має бути вчинена не пізніше першого за ним робочого дня.

  10. За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає особа, яка подає такі інформацію чи документи. За подання завідомо недостовірних відомостей (інформації чи документів) або підроблення документів особа може бути притягнута до відповідальності, передбаченої законами України. У випадку встановлення таких фактів до моменту зарахування, заклад освіти має право відмовити у зарахуванні дитини до закладу освіти.

  11. Обробка персональних даних, отриманих закладом освіти, здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

  12. Контроль за дотриманням закладами освіти вимог цього Порядку здійснює орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти.

   

  II. Зарахування до закладу загальної середньої освіти

  Зарахування до початкової школи

   

  1. Для зарахування дитини до 1 класу один з батьків дитини особисто має подати до закладу освіти заяву та інші документи, визначені пунктами 4 - 5 розділу I цього Порядку, не пізніше 31 травня.

  Заява подається до закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина. Крім того, один з батьків дитини за його вибором може подати заяви до інших закладів освіти для зарахування на вільні місця.

  Присутність дитини під час подання заяви чи в процесі її зарахування не є обов'язковою, не може вимагатися працівниками закладу освіти чи бути умовою її зарахування.

  Дитина зараховується до 1 класу за однією з двох процедур, визначених пунктом 2 або пунктами 3 - 6 цього розділу.

  2. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 1 червня видається наказ про зарахування усіх дітей до 1 класу, що оприлюднюється в закладі освіти та на його веб-сайті (а у разі його відсутності - на веб-сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти).

  Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 6 розділу I цього Порядку.

  У разі надходження заяви (заяв) після 31 травня усі діти зараховуються до закладу освіти за умови, що кількість таких заяв не перевищить кількість вільних місць станом на 31 серпня, а у випадку перевищення - в першу чергу зараховуються діти, які мають право на першочергове зарахування відповідно до цього Порядку, а в другу чергу - діти, які старші за віком.

  3. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей до 1 класу відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України "Про загальну середню освіту", за такими правилами:

  1) у першу чергу не пізніше 1 червня зараховуються діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти, є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі чи є дітьми працівників цього закладу освіти;

  2) інші діти зараховуються до цього закладу освіти не пізніше 15 червня лише на вільні місця за датою їх народження (в першу чергу діти, які старші за віком) та за умови подання до 15 червня:

  а) заяви (в довільній формі) про підтвердження наміру здобувати освіту в цьому закладі;

  б) довідки закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає дитина, про те, що ця дитина відрахована з цього закладу або не була зарахована до нього (додаток 2).

  4. Для підтвердження права дитини, яка проживає/перебуває на території обслуговування закладу, на її першочергове зарахування, один із батьків дитини має подати разом із заявою один з таких документів:

  1) копія одного з документів, до яких вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист) одного з батьків дитини з відміткою про реєстрацію місця проживання на території обслуговування закладу (під час подання документів пред'являється оригінал відповідного документа);

  2) довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 207;

  3) витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);

  4) копія документа, що засвідчує право на проживання дитини, одного з батьків дитини на території обслуговування закладу освіти: право власності на відповідне житло або право на користування ним (договір на користування житловим приміщенням має бути нотаріально посвідчений (крім договору на користування кімнатою в гуртожитку) або зареєстрований відповідно до статті 158 Житлового кодексу УРСР). Під час подання заяви пред'являється оригінал відповідного документа.

  Забороняється вимагати для підтвердження місця проживання будь-які інші документи.

  Право на першочергове зарахування дітей, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи є дітьми працівників цього закладу освіти, підтверджується в установленому законодавством порядку.

  У випадку, якщо право на першочергове зарахування не підтверджено, діти можуть бути зараховані до закладу освіти лише на вільні місця, що визначаються в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України "Про загальну середню освіту".

  5. Заклад освіти має вжити вичерпних заходів для зарахування таких дітей, зокрема, ініціювати перед органом, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, відкриття додаткового (додаткових) класу (класів), у тому числі інклюзивного чи спеціального, та/або внести необхідні зміни в організацію освітнього процесу, зокрема, запровадження змінності у навчанні, інших (крім денної) форм здобуття освіти. Якщо після вжиття закладом освіти вичерпних заходів усі діти, які мають право на першочергове зарахування, не можуть бути зараховані, зарахування дітей відбувається за датою народження (в першу чергу, діти, старші за віком).

  6. Зарахування на вивільнені після 15 червня місця відбувається у такому порядку:

  до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування відповідно до цього Порядку;

  впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.

  Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 6 розділу I цього Порядку.

  7. Зарахування дітей до 2 - 4 класів початкової школи відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.

   

  Переглядів: 466 | Рейтинг: 5.0/2
  Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
  [ Реєстрація | Вхід ]
  Панорама школи
  Блог газети
  «Большая перемена»
  Ви можете розмістити статтю в блозі, відіслав нам її
  Блог бібліотеки школи
  Лiтература для читання на канікулах
  ШМО природничо-
  математичного циклу
  Яскраві сторінки фізико-математичної декади
  ШМО
  учителів філології
  "Словесність"
  ШМО суспільно-
  естетичних дисциплін
  ШМО
  англійської мови
  Яскраві сторінки англійської
  ШМО
  початкової школи
  Яскраві сторінки початкової школи
  Гурток
  «Чарівний чобіток»
  Народний танець завжди має яскраво виражену тему
  Міністерство
  освіти і науки України
  Дізнайтеся все про вступну компанію 2015